Πόσο προετοιμασμένοι είστε για τον GDPR;
Λάβετε μέρος στον δωρεάν έλεγχο συμμόρφωσης

Μετά την επικύρωση του GDPR, θα πρέπει να γνωρίζετε την πρόοδο που σημειώνετε για την εκπλήρωση των νέων απαιτήσεων. Εξετάστε το κατά πόσο είστε προετοιμασμένοι για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε 3 μόλις λεπτά και λάβετε μια λεπτομερή αναφορά προσαρμοσμένη στην επιχείρησή σας.

Ερώτηση 1 από 15

Για ποια ομάδα (ομάδες) ατόμων κατέχετε προσωπικά δεδομένα;