Kui valmis te olete üldandmete kaitse üldmääruseks?
Täitke ja testige tasuta GDPR nõuetele vastavuse kontrolli!

Kuna läheneb tähtaeg vastavuseks isikuandmete kaitse üldmäärusele, on teil vaja teada, milliseid edusamme te teete uute nõuete täitmiseks. Vaadake läbi oma ettevalmistused andmekaitseks 3 minutiga ja saage oma äritegevusega kohaldatud üksikasjalik aruanne.

Küsimus 1 - 15

Milliste inimrühma(de) kohta on teil isikuandmeid?